Slovenská asociácia pre Gestalt terapiu_ SAGT     

SAGT_ Slovak Association for Gestalt Therapy

Estetická konceptualizácia

Propojování teorie a praxe u jednotlivých případů


workshop s MUDr. Janom Roubalom Ph.D.

2017-09-28-29


Koncept „Case Formulation“ nám umožní teoreticky popsat základní rysy jednotlivých případů z klinické praxe a díky tomu průběžně nacházet vodítka pro další práci. Při konceptualizaci případu budeme využívat nejen porozumění, ale také intuitivní vhled a naladění se na specifickou estetiku vztahové práce s každým jednotlivým klientem.